GS-FRM-001 TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

GS-FRM-002 ÜST YÖNETİM TOPLANTI TUTANAĞI

GS-FRM-003 MEVZUAT KOMİSYONU

GS-FRM-004 ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI GÜNDEM DUYURU FORMU

GS-FRM-005 ÜNİVERSİTE SENATOSU GÜNDEM  VE KARAR İMZA FORMU

GS-FRM-006  ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLU KARARLAR FORMU

GS-FRM-007  ÜNİVERSİTE SENATOSU TEKLİ KARAR FORMU (ASLI GİBİDİR)

GS-FRM-008 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEM DUYURU FORMU

GS-FRM-009 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEM VE KARAR İMZA FORMU

GS-FRM-010 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLU KARAR  FORMU

GS-FRM-011 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TEKLİ KARAR  FORMU (ASLI GİBİDİR)

GS-FRM-012 DÖNER SERMAYE İŞL.YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEM DUYURU FORMU

GS-FRM-013 DÖNER SERMAYE İŞL.YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEM VE KARAR İMZA FORMU

GS-FRM-014 DÖNER SERMAYE İŞL.YÖNETİM KURULU TOPLU KARAR  FORMU

GS-FRM-015 DÖNER SERMAYE İŞL. YÖNETİM KURULU TEKLİ KARAR  FORMU (ASLI GİBİDİR)

GS-FRM-016 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU TOPLANTI GÜNDEM DUYURU FORMU

GS-FRM-017 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU TOPLANTI GÜNDEM VE KARAR İMZA FORMU

GS-FRM-018 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU TOPLU KARAR  FORMU

GS-FRM-019 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU TEKLİ KARAR  FORMU (ASLI GİBİDİR)

GS-FRM-020 MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU FORMU

GS-FRM-023 MEVZUAT YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA FORMU

GS-FRM-024 İMZA SİRKÜLERİ FORMU

GS-FRM-025 MYO BÖLÜM KURULU GÜNDEM KATILIM  TOPLANTI FORMU

GS-FRM-026 FAKÜLTE BÖLÜM KURULU GÜNDEM KATILIM TOPLANTI FORMU

GS-FRM-021 AKADEMİK TEŞVİK PUANI İTİRAZ FORMU

GS-FRM-022 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ARAŞTIRMA ALANI BEYAN VE UYGUNLUK FORMU

SNT-KRT KRİTERLER

SNT-PLN PLANLAR PROGRAMLAR ŞABLONU

SNT-PLT POLİTİKALAR ŞABLONU

SNT-UVE USUL ve ESASLAR ŞABLONU

SNT-YNG YÖNERGELER ŞABLONU

PDF-FRM-0042-MEVZUAT TASLAĞI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME FORMU