22 Şubat 2020 Cumartesi

Yönergeler

914 defa okundu
YÖNERGELER

1- Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi

2- Eğitim – Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi

3- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

4- Kariyer Ve Mezun Takip Ofisi Kurulması ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

5- Yandal Programı Yönergesi

6- Çift Anadal Programı Yönergesi

7- Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

8- Kurum İçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

9- Sektörel Danışma Kurulları (SEDAK) Yönergesi

          - SEDAK üyeleri

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

11- Erasmus Yönergesi

12- Engelsiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

13- Engelli Öğrenci Eğitim – Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

14- Atık Yönetimi Yönergesi

15- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

16- Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

17- Yayın Yönergesi

            - Yayın Devir ve Sözleşme Formu

18- Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi

19- Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

            - Uluslararası Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Başarı Sınavlarına Ait Alt ve Üst Sınır Puanları

20- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

21- Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi

22- Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

23- Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi

24- Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

25- Yemek Bursu Yönergesi

26- Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi

27- Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

28- Bağıl Değerlendirme Yönergesi

29- Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi

30- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HAYDEK) Yönergesi

             - HADYEK Araştırmacılar İçin Başvuru Formları

31- Önlisans ve Lisans Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

             - Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Formları

32- Öğrenci Toplulukları Yönergesi

33- Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

34- Özel Öğrenci Yönergesi

35- Meslek Yüksekokulları İş Yeri Eğitimi Uygulamaları Yönergesi

36- Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavlarına İlişkin Yönerge

37- Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

MEVZUAT

PERSONEL E-POSTA